Profil společnosti

Společnost KZ-Průmyslové čištění  vznikla v roce 2003 založením střediska pro termické čištění ve Bzenci na Hodonínsku. Pro způsob termického čištění využívá termické zařízení TD 70  jehož profil  je 2000x3300x1980 mm.

Zařízení  TD 70 čistí kovové předměty od organických látek pomocí Tepelné Degradace v primární komoře a následným dokonalým spálením vzniklých plynů v sekundární spalovací komoře.

Základní technologický princip je v zahřátí kovových předmětů, které jsou pokryty organickými látkami (nátěrové hmoty, lepidla, epoxidové živice apod.) na teplotu 270°C – 450°C. Při této teplotě dochází k degradaci organických látek.

Plynné produkty z tohoto procesu jsou odvedeny do spalovací komory druhého stupně, kde při teplotě 850°C - 950°C  dokonale shoří.

Vlastní pracovní a bezpečnostní režim zařízení je řízený počítačem, který průběžně snímá, zaznamenává a vyhodnocuje všechny důležité parametry procesu a po skončení procesu je k dispozici grafický záznam. Po dokončení procesu termického čištění jsou kovové předměty dočištěny tlakovou vodou zařízením Kranzle Quatro 1000 TST  o pracovním tlaku - 230 barů.

V roce 2006 společnost  vybudovala druhé středisko na termické čištění v Prostějově. Pro čištění používá stejné zařízení TD 70 s profilem 2000x3300x1980 mm.

Společnost využívá majetkové propojení s výrobcem zařízení TD 70 společnosti KZ Bratislava k zavádění nejnovějších poznatků s progresivními metodami do procesu termického čištění za účelem optimalizace a nabízí bohaté zkušenosti s touto technologií.    

KZ - Průmyslové čištění s.r.o., Dělnická 141, 696 81 Bzenec, Česká republika

tel.: +420 518 384 045, mob. +420 602 742 003, fax: +420 518 384 045, e-mail: polasek@kz-p.cz